Chi nhánh Công ty xăng dầu khu vực V tại Quảng Nam

 01:55 CH @ Thứ Hai - 09 Tháng Giêng, 2012

Chi nhánh Công ty Xăngdầu khu vực V- TNHH MTV tại Quảng Namđược thành lập theo Quyết định số : 33/XD-QĐ của TổngCông ty Xăng dầu Việt Nam ngày 14/01/1997; và được thành lập lại theoLuật Doanh nghiệp tại Quyết định số 388/XD-QĐ-HĐQT của Hội đồng quảntrị Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (nay là Tập đoàn xăng dầu Việt Nam) ngày 28/6/2010, được Sở Kế hoạch và Đầutư tỉnh Quảng Nam cấp giấy phép hoạt động số 0400101683-003 ngày 19 tháng 7năm 2010.

Trụ sở giaodịch : Số 104 Trần Quí Cáp, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Chi nhánhxăng dầu Quảng Nam có chức năng kinh doanh xăng dầu, các sản phẩm hóadầu và các hoạt đông kinh doanh khác theo nhiệm vụ được giao.

Các mặthàng kinh doanh bao gồm :

- Xăng không chì (Ron 92, Ron 95);

- Dầu Diezel (DO);

- Mazut (FO);

- Dầu hỏa (KO);

- Hóa chất; dầu nhờn; mỡ máy;

- Gas hóa lỏng (PLG);

- Cùngcác dịch vụ hỗ trợ kháchhàng khác ...

Chi nhánh hiện có 29 Cửa hàng xăngdầu (42 điểm bán) trải khắp các huyện, thành của tỉnh Quảng Nam, trong đó có 03tàu cung ứng hàng hóa đảm bảo an toàn cho việc cung ứng nhiên liệu thỏa mãn nhucầu tiêu dùng trên địa bàn; 01 Cửa hàng chuyên doanh Gas và 02 điểm bán.Hệ thống Đại lý của Chi nhánh có hơn 50 Cửa hàng, với lượng tiêu thụ trên 5.000m3/tháng .

Tổng số CBCNV của Chi nhánh hơn 208người, trong đó số lao động có trình độ Đại học và trên đại học chiếm 33,8%.

Với phương châm phục vụ khách hàng : An toàn - Chính xác -Nhanh chóng – Tiện lợi. Những năm qua, cùng với việc mở rộng mạng lưới bánhàng, Chi nhánh đã không ngừng đầu tư mới các thiết bị chuyên dùng như cột bơmđiện tử thế hệ mới nhất và nâng cấp; cải tạo, hợp lý hóa hệ thống công nghệ, cơsở vật chất tại các cửa hàng, điểm bán; đảm bảo an toàn trong tồn chứa và hoạtđộng kinh doanh; đảm bảo chất lượng, số lượng hàng hóa, rút ngắn thời gian thaotác trong bán hàng. Các công tác an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môitrường luôn được đặt lên hàng đầu. Các qui trình về xây dựng, xuất - nhập hànghóa đều được tuân thủ nghiêm ngặt.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC


CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢCGHI NHẬN TỪ NĂM 2008 ĐẾN 2011

- Năm 2008:

+ Bộ trưởngBộ Công thương tặng danh hiệu : “ Tập thểlao động xuất sắc năm 2008 “.(Quyếtđịnh số : 2040/QĐ-BCT ngày 28/4/2009).

+ Bộ Côngthương tặng Bằng khen : “ Đã có thànhtích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh năm 2008 “. (Quyết định số :2040/QĐ-BCT ngày 28/4/2009).

+ UBND tỉnhQuảng Nam tặng Bằng khen : “ Đã có thànhtích xuất sắc trong thực hiện nghĩa vụ thuế năm 2008 “. (Sổ khenthưởng : 519/KT).

+ UBND tỉnhQuảng Nam tặng Bằng khen : “ Đã có thànhtích trong phong trào thi đua góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh năm2008 “. (Sổ khen thưởng :1204/KT).

+ Tổng Côngty Xăng dầu Việt Nam tặng Giấy khen cho Tập thể phòng Kinh doanh- Kỹ thuật Chinhánh : “ Đã có thành tích hoàn thành xuấtsắc nhiệm vụ công tác năm 2008 “. (Quyết định số : 217/XD-QĐ-TGĐ, ngày 14/4/2009 ).

- Năm 2009:

+ Bộ Côngthương tặng Bằng khen : “ Đã có thànhtích dẫn đầu trong phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt hiệuquả cao giai đoạn 2006 - 2009 “. (Quyết định số : 6660/QĐ-BCT ngày 30/12/2009 ).

+ Bộ Côngthương tặng danh hiệu Tập thể LĐXS : “Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ SX-KD và các nhiệmvụ khác năm 2008 “. (Quyết định số: 2040/QĐ-BCT ngày 28/4/2009).

+ UBND tỉnhQuảng Nam tặng Bằng khen : “ Đã có thànhtích xuất sắc xếp thứ Nhì các cụm khối Thi đua của tỉnh năm 2009 “. (Sổ khenthưởng : 1083/KT, ngày 08/4/2010).

- Năm 2010:

+ UBND tỉnhQuảng Nam tặng Bằng khen : “ Đã có nhiềuthành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần phát triển kinhtế – xã hội của Tỉnh trong những năm qua “. (Sổ khen thưởng : 881/KT, ngày 01/4/2010).

+ Bộ Tàichính tặng Bằng khen : “ Đã có thành tíchchấp hành tốt chính sách thuế năm 2009 “.(Quyết định số : 1774/QĐ-BTC ngày 26/7/2010).

- Năm 2011:

+ UBND tỉnhQuảng Nam tặng Bằng khen : “ Đã có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ –PCCN giai đoạn 2008-2010 “. (Sổ khenthưởng :784/KT, ngày 18/3/2011).

+ UBND tỉnhQuảng Nam tặng Bằng khen : “ Đã có thànhtích xuất sắc góp phần phát triển kinhtế – xã hội của Tỉnh năm 2010 “. (Sổkhen thưởng : 1200/KT , ngày 04/5/2011).

+ UBND tỉnhQuảng Nam tặng Bằng khen : “ Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Phòngcháy và Chữa cháy trong các năm qua “. (Sổ khen thưởng :1034/KT, ngày 03/9/2011).

+Bộ Công thương tặng danh hiệu Tập thể LĐXS : “ Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2010“. (Quyết định số : 2846/QĐ-BCT ngày10/6/2011).