Petrolimex Danang
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm
Vùng 1
17.750
18.100
17.600
17.950
16.270
16.590
15.100
15.400
14.900
15.190
14.180
14.460
Video
Loading...
Chúng tôi là PLX
Thông tin khuyến mại
Tin tập đoàn
  • IFQP đánh giá tốt Chi nhánh PA tại Đà Nẵng

    21/02/2019 05:02' CH
    Công tác vận hành cung cấp nhiên liệu hàng không, bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị của Petrolimex Aviation tại Chi nhánh Đà Nẵng có kết quả rất tốt, không có điểm lỗi, phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn, quy định, đáp ứng được các yêu cầu IATA.